VERSCHWINDEN / IZGINJANJE

Ein Film von Andrina Mračnikar / Film Andrine Mračnikar

Ab 7. Oktober im Kino
V kinu od 7. oktobra
Play Video
"Film kot poziv proti resignaciji in za pogumno politično akcijo"
Diagonale, Astrid Peterl
"Kaj pomeni, če se jezik ne prenaša naprej? Če so ljudje že od zgodnjega otroštva diskriminirani na podlagi svoje identitete? Kako se je mogoče zoperstaviti? Andrina Mračnikar išče odgovore izhajajoč iz družinskih spominov in s pomočjo osebne, dvojezične spremljevalne pripovedi. Poučno, ganljivo in nežno obtožujoče delo sega od zanimivih zgodb, ki razlagajo slovenska družinska imena, do prikaza brezbrižnega odnosa koroških politikov.«"
Sabina Zeithammer, Falter
"Zelo oseben filmski esej, poln ganljivih trenutkov. /.../ Njegov presenetljivi uspeh (nagrada občinstva na festivalu Diagonale!) dokazuje, da se tudi v Lužici zelo aktualna tema dotika večinske družbe in samih temeljev demokracije."
Sabina Zeithammer, Falter
Finančna podpora

Vsebina

Tako kot velik del slovenskega prebivalstva južne Koroške je tudi dedek filmske ustvarjalke Andrine Mračnikar leta 1920 glasoval za to, da Koroška ostane v Republiki Avstriji. To dejanje samoodločbe in demokracije bi lahko predstavljalo sožitje v raznolikosti, kot je bilo slovenski manjšini tudi obljubljeno z zakonom, toda namesto tega so bili koroški Slovenci od takrat naprej na različne načine diskriminirani in so še danes.

 

Če se je Andrina Mračnikar v svojih prejšnjih dokumentarcih »Der Kärntner spricht Deutsch/Korošec govori nemško« in Andri 1924–1944 posvetila obdobju nacionalsocializma in njegovim katastrofalnim posledicam za slovensko prebivalstvo, se v novem filmu Verschwinden/Izginjanje osredotoča na časovno obdobje stotih let in raziskuje tisto zgodovino, ki v avstrijskem avdiovizualnem spominu skorajda ni prisotna.

 

Andrina Mračnikar v filmu prepleta osebno in politično s tem, da ustvarja ganljiv družinski portret in hkrati tudi pameten opis zgodovine.

 

V intervjujih z njenimi sorodniki postanejo dogodki iz preteklosti vizualno navzoči. Na ta način lahko pomen slovenskega jezika in s tem povezano prikrajšanost v primerjavi z večinskim prebivalstvom empatično podoživljamo.

 

Eden najbolj srhljivih trenutkov filma so napadi na slovensko narodno skupnost leta 1972 ob tako imenovanem Ortstafelsturmu oziroma podiranju dvojezičnih krajevnih tabel.

 

Tako kot v času nacizma se je fašistična drhal z avtomobili vozila skozi naselja in pred očmi policije podirala dvojezične krajevne table. Zgodbe o tem dogodku, zbrane v filmu, nas tudi petdeset let kasneje puščajo brez besed. Zato je toliko bolj pomembno, da Andrina Mračnikar v svojem filmu daje oziroma vrača glas prizadetim. Kot se je pokazalo, oblasti še danes pogosto ne upoštevajo zakonskih zahtev glede dvojezičnih tabel: tako tudi avtoričin domači kraj Keutschach/Hodiše zaradi »kompromisa« še vedno ni dobil svoje krajevne table, ampak le prometni znak za omejitev hitrosti.

 

 

 

Tako kot v času nacizma se je fašistična drhal z avtomobili vozila skozi naselja in pred očmi policije podirala dvojezične krajevne table. Zgodbe o tem dogodku, zbrane v filmu, nas tudi petdeset let kasneje puščajo brez besed. Zato je toliko bolj pomembno, da Andrina Mračnikar v svojem filmu daje oziroma vrača glas prizadetim. Kot se je pokazalo, oblasti še danes pogosto ne upoštevajo zakonskih zahtev glede dvojezičnih tabel: tako tudi avtoričin domači kraj Keutschach/Hodiše zaradi »kompromisa« še vedno ni dobil svoje krajevne table, ampak le prometni znak za omejitev hitrosti.

V središču vseh dogodkov je slovenski jezik. Vedno znova lahko slišimo glas Andrine Mračnikar v vlogi spraševalke, pa tudi pripovedovalke, ko govori o tem, kako tesno je slovenščina povezana s kulturno identiteto in čustveno navezanostjo: sama nekatere stvari lahko izraža le v slovenščini. Tudi priimek Mračnikar, ki je bil v preteklosti ponemčen in kasneje spremenjen nazaj v izvirno slovensko obliko, nosi zgodbo, polno asociacij.

Leta 1938 je bila slovenščina prepovedana. Plakati so propagirali: »Der Kärntner spricht Deutsch (Korošec govori nemško)«. To mnenje je še danes zakoreninjeno v kolektivnem spominu nemško govorečega prebivalstva in se vztrajno ponavlja, ne da bi se kdo vprašal, zakaj. Tudi ta boleča dediščina je prispevala svoje k izgubi jezika v vsakdanjem življenju mnogih koroških Slovenk in Slovencev. Nekateri izmed njih spregovorijo v filmu in orišejo sliko današnje Koroške, kjer se mora manjšina še vedno boriti za nekoč obljubljene pravice.

Včasih so se otroci slovenskih družin učili nemščino šele v šoli, danes pa je ravno obratno. Kako bo s tem čez trideset let, se sprašuje režiserka. Ali bo takrat sploh še kdo govoril slovensko? Kaj ti bo jezik, če ga ne moreš z nikomer več govoriti? Kaj vse umira skupaj z jezikom? Spomin? Lastna zgodovina?

Na koncu filma porušijo kmetijo njene babice, da bi tam zgradili novo hišo. Verschwinden/Izginjanje je trajen spomin na nekdanje družinsko središče in njegove prebivalce in prebivalke ter hkrati filmski opomnik proti pozabi.

Andrina Mračnikar

režiserka

Andrina Mračnikar se je rodila leta 1981 v avstrijskem Halleinu, odraščala pa v Ljubljani, Celovcu in Hodišah. Študirala je umetnostno zgodovino na Dunaju in filmsko režijo na AGRFT v Ljubljani. Leta 2002 je začela študirati režijo ter scenaristiko in dramaturgijo na dunajski filmski akademiji pri Michaelu Hanekeju in Walterju Wippersbergu. Leta 2010 je oba študija zaključila z odliko.

 

Po številnih nagradah za dokumentarne filme je leta 2015 izšel njen celovečerni igrani prvenec MA FOLIE. Film je bil prikazan na številnih mednarodnih festivalih, osvojil pa je tudi mnoga priznanja, med drugim prestižno nagrado First Steps Award in avstrijsko filmsko nagrado, poleg tega pa je prejel še dve nominaciji za filmsko in televizijsko nagrado Goldene Romy.

 

Njeno prvo delo za avstrijski ORF Universum History – Kärnten / Koroška – Ein Jahrhundert unterm Mittagskogel / Stoletje pod Jepo (v sodelovanju z Robertom Schabusom) je bilo nominirano za televizijsko nagrado na področju izobraževanja odraslih.

 

Izginjanje po filmih Andri 1924–1944 in »Der Kärntner spricht Deutsch/Korošec govori nemško« predstavlja tretji del trilogije o zgodovini in prihodnosti slovenske narodne skupnosti na Koroškem.

 

Več na povezavi:

www.andrinamracnikar.com

Fotocredit: Clara Wildberger, Diagonale

Filmografija

2022   IZGINJANJE, dokumentarni film, 99 min

2016   UNIVERSUM HISTORY – Kärnten/Koroška, TV film, 45 min

2015   MA FOLIE, igrani film, 99 min

2008   DIE WAND IST ABGERISSEN/ZID JE PORUŠEN, kratki film, 24 min

2007   KRANKHEIT DER JUGEND/BOLEZEN MLADOSTI, igrani film (segment),

            100 min

2006   »DER KÄRNTNER SPRICHT DEUTSCH/KOROŠEC GOVORI NEMŠKO«,

            dokumentarni film, 60 min

2002   ANDRI 1924–1944, dokumentarni film, 20 min

 

 

Credits

Verschwinden / Izginjanje

DOKUMENTARFILM
Österreich/Slowenien, 99min.

Režiserka

ANDRINA MRAČNIKAR

Producenta

JÜRGEN KARASEK

DANIJEL HOČEVAR

Direktorica fotografije

JUDITH BENEDIKT

Montažer

GERHARD DAURER

Skladatelj

PETER KUTIN

Zvok

JULIJ ZORNIK

BERTRAM KNAPPITSCH

WILLIAM E. FRANCK

ANDREAS HAMZA

Tematsko ozadje

Odlomek iz predgovora & uvoda

Knjiga Österreich und seine Slowenen [Avstrija in njeni Slovenci], Hanns Haas & Karl Stuhlpfarrer, ki je l. 1977 izšla pri založbi Löcker & Wögenstein.

 

Koroška ima med vsemi avstrijskimi deželami najstarejšo državnopravno tradicijo. Potem, ko so jo v 6. stoletju naselili Slovani in je postala središče kneževine Karantanije, se je zgodovina njene »zgodovinsko-politične individualnosti« nadaljevala v visokem srednjem veku v obliki vojvodine Svetega rimskega cesarstva, kasneje pa še v obliki habsburško-avstrijske dežele, kronovine monarhije ter zvezne dežele Republike.

 

Obstoj slovenske narodne skupnosti na Koroškem in njene težave so prišli v politično zavest avstrijske javnosti šele z »Ortstafelsturmom« leta 1972. Takrat je postalo jasno, kako težak je položaj koroških Slovencev, ki so se morali ob manifestiranem nemškem nacionalizmu zaščititi pred raznarodovanjem ter ohraniti svoj narodnostni obstoj, vendar pa je bil ta problem že v zadnjih sto letih vedno znova aktualen. Že od sredine prejšnjega stoletja, ko so narodi postajali zgodovinsko pomembni in učinkoviti dejavniki, so se koroški Slovenci morali neprestano boriti proti nemškim nacionalnim napadom na njihove pravice, ki so bile teoretično sicer zagotovljene, v praksi pa so prepogosto ostale neuresničene.

 

Čeprav so se koroški Slovenci večkrat in zelo odločno opredelili za Avstrijo, jih na Koroškem še danes komajda sprejemajo kot »prave Korošce«, takoj ko pokažejo zavedanje svojih jezikovnih in etničnih posebnosti in jih želijo ohranjati. Tudi ta predsodek ima namreč svojo nepretrgano tradicijo od leta 1848, ko naj bi koroški grb pomenil, »da smo samo zato, ker smo Korošci, tudi Nemci«, do danes, ko koroški nemški nacionalizem še vedno ustvarja podobna gesla o prikritem povzdigovanju maternega jezika, čeprav sedaj z večjimi obeti kot takrat.

 

Problem koroških Slovencev ni zgolj problem Koroške, temveč celotne Avstrije. Celotna država ima namreč mednarodno zavezo do manjšin. Vendar se tudi tu, v odnosu med koroškimi Slovenci ter Koroško in Avstrijo, umikanje celotne države pred nemškimi nacionalnimi, domnevno neodpravljivimi realnostmi kot tudi sugestija o Slovencem prijazni drži pri izvajanju skorajda neprikrite protislovenske politike zdita stalnici, in to ne v zelo pozitivnem smislu.

 

Ta kontinuiteta protislovenstva, njegov obrat in njegovo prilagajanje posamezni situaciji v posameznih obdobjih avstrijske in s tem tudi koroško-slovenske zgodovine je naša dejanska tematika.

"Solze v kinodvorani med projekcijo filma Verschwinden/Izginjanje Andrine Mračnikar: ‘To se me čisto zares dotakne,’ pove ženska med pogovorom z občinstvom po premieri v Gradcu. Zahlipa, nekdo jo poboža po hrbtu. Mikrofon potuje naprej. ‘Kot nemško govoreča Korošica se nisem zavedala, kako težka je zgodovina koroških Slovencev,’ se zasliši nekaj vrst stran. Film je očitno dovolj pomemben, da bi sodil v učni načrt. S kristalno jasnim sporočilom in primernim jezikom za pošastno."
Kleine Zeitung, Katrin Fischer

Presse

Kontakt

Scroll to Top